PRIMARIA COMUNEI SARU DORNEI

Judetul Suceava

EVIDENTA PERSOANEI

Acte de stare civila:

Inregistrarea nasterilor

Competenta teritoriala: Primaria comunei Saru Dornei, respectiv compartimentul de stare civila.

Termene:

 • 15 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat in viata;
 • 3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;
 • 24 ore din momentul decesului, pentru copilul nascut viu, dar care a decedat inainte de expirarea celor 15 zile.

Daca declaratia a fost facuta dupa expirarea termenului legal, insa in interval de 1 an de la data nasterii, actul de nastere se intocmeste in baza aprobarii primarului localitatii in care a avut loc nasterea.

Cand declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, actul de nastere se intocmeste in baza hotararii judecatoresti, definitive si irevocabile privind incuviintarea inregistrarii tardive a nasterii.

Documente necesare:

 • certificatul medical constatator al nasterii copilului cu numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
 • certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
 • certificatul de casatorie al parintilor copilului (in cazul in care sunt casatoriti);
 • declaratia de recunoastere a paternitatii si stabilirea numelui de familie, semnata de ambii parinti, in cazul in care copilul este rezultat din afara casatoriei; declaratia se da in fata ofiterului de stare civila si din ea trebuie sa rezulte numele si prenumele pe care il va purta copilul.

Inregistrarea casatoriei

Competenta teritoriala: Primaria comunei Saru Dornei, respectiv compartimentul de stare civila.

Termen:

 • 10 zile calendaristice de la data depunerii declaratiei de casatorie, in care se cuprind atat ziua in care a fost facuta declaratia, cat si ziua in care se oficiaza casatoria;
 • primarului localitatii unde urmeaza a se incheia casatoria poate sa incuviinteze, pentru motive temeinice, incheierea casatoriei inainte sau dupa implinirea termenului de 10 zile. 

Documente necesare:

 • actele de identitate;
 • certificatele de nastere, in original si copie;
 • certificatele medicale privind starea sanatatii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori);
 • daca este cazul, dovezi privind desfacerea sau incetarea casatoriei, precum si aprobarea presedintelui consiliului judetean in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de rudenie fireasca sau adoptie, in conditiile prevazute de lege;
 • avizul medical, dovada incuviintarii parintilor ori, dupa caz al tutorelui si autorizarea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de varsta cu respectarea Codului familiei;
 • viitorii soti depun, in mod obligatoriu, o declaratie pe propria raspundere ca nu cunosc nici un motiv de natura legala care sa impiedice incheierea casatoriei;
 • dovada eliberata de ambasada/consulatul tarii a carui cetatean este declarantul, din care sa rezulte ca indeplineste conditiile de fond cerute de legea nationala a strainului, pentru incheierea casatoriei în Romania.

Inregistrarea decesului

 

Competenta teritoriala: Primaria comunei Saru Dornei, respectiv compartimentul de stare civila.

Termen:

 • 3 zile de la data decesului;
 • 48 de ore in cazul in care decesul se datoreaza unor cauze violente, fiind necesar avizul politiei/parchetului sesizat.

Daca decesul nu s-a inregistrat in termenul legal, intocmirea actului de deces se face cu aprobarea parchetului.

Documente necesare:

 • certificatul medical constatator al decesului, intocmit si  semnat de medicul sau cadrul sanitar care a constatat decesul;
 • actul de identitate al celui decedat (B.I. sau C.I.);
 • livretul militar sau adeverinta de recrutare, dupa caz, pentru persoanele supuse obligatiunilor militare;
 • certificatul de nastere si de casatorie, dupa caz, al persoanei decedate;
 • actul de identitate (B.I./C.I.) al persoanei care declara decesul;
 • in cazul in care declarantul nu poate depune B.I./C.I., livretul militar/adeverinta de recrutare, va prezenta in scris motivul neprezentarii acestora.

Acte de identitate:

Cartea de identitate

 

In vederea eliberarii cartilor de identitate, cetatenii comunei Saru Dornei se vor adresa la Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al municipiului Vatra Dornei - http://www.djevp-suceava.ro/scvatradornei.htm.

Actele de identitate care se elibereaza cetatenilor romani sunt cartea de identitate si cartea de identitate provizorie.

Cartea de alegator se elibereaza odata cu cartea de identitate la implinirea varstei de 18 ani. Persoanele care detin carte de alegator sunt obligate sa o predea la ghiseu in momentul depunerii actelor, intrucat, odata cu noua carte de identitate se elibereaza si o alta carte de alegator.

Actul de identitate se elibereaza pentru prima data la implinirea varstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identitatii, a adresei de domiciliu si, dupa caz, a adresei de resedinta a titularului.

In sensul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.97/2005, prin act de identitate se intelege cartea de identitate, precum si cartea de identitate provizorie si buletinul de identitate, aflat in termen de valabilitate.