PRIMARIA COMUNEI SARU DORNEI

Judetul Suceava

Vice primar cv

Curriculum vitae

 

Informatii personale

 

Nume / Prenume

 Agrumazascai Sorin

Adresa(e)

 Sat Gura Haitii, com. Saru Dornei, jud Suceava, cod postal 727517

Telefon(oane)

 

Mobil:

+40 731836431

Nationalitate(-tati)

 Romana

Data nasterii

 15.09.1974

Sex

 Masculin

Locul de munca vizat / Domeniul ocupational

 Primaria comunei Saru Dornei

Experienta profesionala

 

Perioada

  2008 - prezent

Functia sau postul ocupat

  Viceprimar

Activitati si responsabilitati principale

  Administratie

Numele si adresa angajatorului

  Primaria comunei Saru Dornei

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

  Administratie publica

Perioada

  2007 - 2008

Functta sau postul ocupat

  Consilier personal al primarului

Activitati si responsabilitati principale

  Administratie

Numele si adresa angajatorului

  Primaria comunei Saru Dornei

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

  Administratie publica

Perioada

  2005 - 2007

Functia sau postul ocupat

  Administrator

Numele si adresa angajatorului

  S.C. ”INTERMAR” SRL, Saru Dornei

Perioada

  2000 - 2001

Functia sau postul ocupat

  Inginer

Numele si adresa angajatorului

  S.C. ”SARDO LEMN” SRL, Panaci

Perioada

 1999 - 2000

Functia sau postul ocupat

  Director executiv

Numele si adresa angajatorului

  S.C. ”RAESCU PRODCOM” SRL, Panaci

Educatie si formare

 

 

 1991 – 1996  Universitatea  ”STEFAN CEL MARE” Suceava, facultatea de inginerie mecanica, specializarea – utilaj tehnologic pentru industria lemnului;

 1988 – 1992 Liceul Industrial de marina Constanta, profil – motorist nave.

Aptitudini si competente personale

 

Limba(i) materna(e)

  Româna

Limba(i) straina(e) cunoscuta(e)

  Engleza si franceza

Autoevaluare

 Intelegere

Vorbire

Scriere

 

Nivel european

 Ascultare

Citire

Participare la conversatie

Discurs oral

Exprimare scrisa

 

Engleza

 

Bine

 

Bine

 

Bine

 

Satisfacator

 

Bine

 

Franceza

 

Bine

 

Bine

 

Bine

 

Satisfacator

 

Bine

 

Competente si abilitati sociale

 Comunicare;

 Lucrul in echipa;

 Receptivitate si adaptare la nou.

Competente si aptitudini organizatorice

 Spirit intreprinzator

 Buna mobilizare pentru finalizarea sarcinilor

Competente si aptitudini tehnice

 Cunostinte operare PC

Permis(e) de conducere

 Categoria B.